Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2009

LOVE - the true meaning


Αληθινά τί άλλο είναι αγάπη παρά αυτή η μυστηριώδης Δύναμις, που ξεπερνάει το τυχαίο και το εξωτερικό στον "άλλο" - ξεπερνάει δηλαδή την εξωτερική του εμφάνιση, την κοινωνική του θέση, την εθνική του καταγωγή, τη διανοητική του ικανότητα - και φτάνει στην ψυχή του, τη μοναδική και μοναδικά προσωπική "ρίζα" της ανθρώπινης ύπαρξης, το αληθινό κομμάτι του Θεού μέσα του; Άν ο Θεός αγαπάει κάθε άνθρωπο, είναι γιατί Αυτός μόνο γνωρίζει τον ατίμητο και απόλυτα μοναδικό θησαυρό, την "ψυχή" ή το "πρόσωπο", που έδωσε στον κάθε άνθρωπο. Η χριστιανική αγάπη λοιπόν είναι η συμμετοχή σ' αυτή τη Θεική γνώση, είναι το δώρο αυτής της θεικής αγάπης. Δεν υπάρχει "απρόσωπη" αγάπη, γιατί η αγάπη είναι η υπέροχη ανακάλυψη του "προσώπου" στον "άνθρωπο", η ανακάλυψη του συγκεκριμένου και μοναδικού προσώπου μέσα στο σύνολο γενικά. Είναι η ανακάλυψη σε κάθε άνθρωπο αυτού που τον κάνει "αξιαγάπητο" και που είναι δοσμένο από το Θεό.
Η πραγματική αποστολή της Εκκλησίας είναι, να υπενθυμίζει στον άνθρωπο την προσωπική του αγάπη και την κλήση του, που είναι να πλημμυρίσει τον αμαρτωλό κόσμο μ' αυτή την Αγάπη.
f. Alexander Schmemann.-"ΜΕΓΑΛΗ CAPAKOCTH, ΠOPEIA ΠPOC TO ΠACXA"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου